Vad är genus?

Genus är ett könsbegrepp som handlar om det sociala könet. Hur de sociala normerna har format män och kvinnor på olika sätt och hur det påverkar oss som individer i det sociala och inte rent biologisk och fysiskt. Mannen och kvinnan har biologiska skillnader – men detta har ingenting med personligheten och personen i fråga att göra.


Vad betyder genus?

Genus betyder socialt kön. Det är ett namn på det normer som samhället har för män respektive kvinnor. Genus handlar även om jämställdhet och skillnader mellan män och kvinnor. Hur dessa skillnader kan arbetas med för att få ett mer jämställt samhälle där alla får ta samma plats och får samma möjligheter oberoende av kön eller genus.

 

Vad är skillnaden mellan kön och genus?

Kön är en biologisk benämning. Könet utvecklas under ett tidigt stadie av fostret i magen. Man föds som pojke eller flicka med en snopp eller snippa. De olika könen har även kroppsliga och biologiska olikheter. Män är större i kroppen, både på bredden och på längden. De har en pung med sädesceller som kan göra en kvinna gravid. Män har mycket testosteron. Kvinnor är mindre i kroppen och kortare än män. De har en livmoder och ägg som kan bli till ett foster med hjälp av sädesceller från en man. Kvinnokroppen har även bröst för att kunna amma barnet när det är fött. Kvinnors hormon heter östrogen.

 

Varför har vi så starka könsroller?

I dagens samhälle är det inte nödvändigt med de starka och tydliga könsrollerna som finns. Dessa könsroller kommer ifrån flera hundra år sedan när världen såg helt annorlunda ut. Det är viktigt att veta varför det ser ut som det gör idag, och dessa svar får vi från historian.

 

Hur förändras kön och genus ur ett genusperspektiv?

Det kvinnliga könet är som bekant den som kan vara gravid, föda barn och amma. Detta resulterade i att kvinnan var den som var hemma med barnen. Detta var för flera hundra år sedan när vi jagade och fann våran egen mat. Om en kvinna och en man levde ihop i en grotta och hade ett litet barn som ammar, eller om kvinnan var gravid, så var det lämpligast för mannen att gå ut och jaga maten. Detta handlar egentligen inte om mannens styrka eller dylikt utan om att kvinnan var bättre lämpad för att vara hemma. På den tiden gick det inte att flaskmata eller liknande och barnet var i stort behov av mamman.

I denna könsroll var mannen borta från hemmet och kvinnan var hemma och tog hand om barn och hem. När samhället senare moderniserades och jobb skapades föll det sig naturligt att mannen var den som skulle börja jobba eftersom att det var han som brukade vara borta från hemmet och kvinnan behövde stanna hemma och ta hand om barnen.

 

Könsroller från dåtiden lever kvar än idag

Dessa könsroller lever kvar idag trots att de inte skulle behöva göra det. Mannen var den som var ute och skaffade mat för att kvinnan behövde vara med barnet och en jakt kunde pågå i en hel dag. Idag kan man ta bilen till affären och handla på 10 minuter. Det finns dessutom möjligheter att pumpa eller mata med ersättning och kvinnans liv är så mycket mer än att bära och föda barn. Det finns ingen anledning för kvinnan att vara hemma mer än vad det finns för mannen.

Att kvinnan var hemma har byggt ett samhälle av styrande män. Männen var de som arbetade och var ute i samhället. Detta har lett till stora konsekvenser för kvinnor. Kvinnor fick inte chans att röst i valet, de fick inte köra bil, de fick inte arbeta och hade andra begränsningar. Kvinnan blev mannens ägodel och hushållerska.

I dagens samhälle skulle det inte behöva finnas några könsroller. Tack vare genus och genusforskning blir samhället mer och mer medvetna om detta. Men än är det stora skillnader mellan hur könen behandlas och fostras, till och med i skolan. Formningen av genus börjar redan i hemmet och det är vanligt att föräldrar köper bilar till sina söner och dockor till sina döttrar. Könsnormerna ser ut som så, att flickor är mer omhändertagande och vill leka med en rosa docka medans pojkar gillar snabba och coola bilar. Detta är en social konstruktion.

 

Könet som en social konstruktion

I och med könsrollerna har könet blivit till en social konstruktion. Det manliga könet anses vara på ett sätt och gilla vissa saker medans det kvinnliga könet ses på ett annat sätt med andra intressen och känslor. Det är förväntningar som vi människor i samhället har skapat själva. Det är fördomar och förväntningar som inte går hand i hand med verkligheten.