För ett mer progressivt och

könsmedvetet Sverige

 

Genus och könsnormer

Vi föds in i könsnormer och blir styrda, mer än vad vi ens kan tänka oss, beroende på vilket kön vi föds med. Det är viktigt att veta detta, och även varför det är så. För att informera samhället har vi skapat denna sida med fokus på genus, transpersoner, jämställdhet och skillnader och likheter mellan könen. Det är viktigt att utbilda inom dessa ämnen, och i ett försök att nå ut till så många som möjligt har denna sida skapats. Den är fylld med information om likheter och olikheter.

 

Viktigt att visa stöd

Det är inte lätt att vara annorlunda i samhället. Det är ett hårt klimat för de personer som inte identifierar sig med de normer som är felaktigt skapade för att passa in. Personer som är HBTQ eller har en annan könsidentitet eller läggning har större psykisk ohälsa. Detta är för att de antingen håller sina känslor inne för att de är rädda för vad människor runt omkring ska säga, eller för att de har kommit ut med sin identitet och mött motstånd. Det är viktigt att alla tar kampen för dessa personer. Ingen ska behöva må dåligt på grund av vem man är. Detta är en kamp för hela mänskligheten. Samhällets olika könsnormer är alldeles för smala för att alla ska kunna passa in och det krävs en förändring på vårt synsätt.

Att vara politiskt korrekt, PK, betyder att man håller med de politiska riktlinjerna som finns. Och i politiken är det exempelvis okej att byta kön från man till kvinna. Men i många fall är det inte socialt accepterat. Det är en stor skillnad på vad som är PK och korrekt enligt samhällets normer. Förut låg politiken och lagarna efter samhället, men nu är det nästan tvärt om. HBTQ personer har mer rättigheter rent lagligt än vad de har i det sociala samhället.

HBTQ

HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queerpersoner. Vi lever i ett samhälle där normen är att födas som pojke eller flicka för att sedan växa upp och trivas med det och vilja vara man eller kvinna, det biologiska könet man har. Normen är även att attraheras av och vilja ha en relation med det motsatta könet, ett heteroförhållande. Rent biologiskt är mannen och kvinnan ämnade för varandra vilket ses på våra fortplantningsorgan – men bortsett från fortplantningen finns det ingenting som säger att en man och en kvinna måste leva med varandra. 

 

Begränsningar för HBTQ personer

I Sverige är det fullt lagligt att två kvinnor eller två män gifter sig. Det är även lagligt för samkönade par att adoptera barn eller skapa en graviditet via inseminering. Detta gör att samkönade par kan leva ett liknande liv som heteropar, sett till lagens namn. Dock är detta inte socialt accepterat i alla grupper av samhället och HBTQ personer upplever ett förtryck och utanförskap. Denna sida finns för att krossa patriarkatet och utbilda folk inom genus, könsidentiteter och sexuella läggningar för att skapa ett mer öppet samhälle där alla är välkomna. Vi är alla människor och det måste läggas mindre vikt i våra kön och läggningar då dessa inte är faktorer som på något sätt identifierar oss som personer.

hem1

Blogg