Om Genusfolket

om

 

Detta är en sida som drivs med ett syfte om att utbilda inom genus. På denna sida delar vi information från genusforskning och annan forskning gjord kring bland annat HBTQ och transpersoner. Det är viktigt att samhället är accepterande mot alla typer av människor – oavsett biologiskt kön, socialt kön, könsidentitet och sexuell läggning. Ingen person borde bli exkluderad från samhället oavsett om man föds som kvinna eller om man föds som en man men identifierar sig som kvinna, eller rentav genomgår en könskorrigering för att bli kvinna.

Könsnormer i samhället

Det är viktigt att vi tittar på de könsnormer som finns och tanken om att flickor ska vara hemma och pyssla medans pojkar ska vara ute och spela fotboll. På denna sida finns det information från forskningsstudier där detta tas upp och bevis på att vi formas olika utifrån samhället beroende på vilket kön vi föds med, mer än vad vårt biologiska kön och biologiska olikheter formar oss.